Czyste Tatry
Szczyty

Suche Czuby

Wysokość ok. 1840, 1850, 1870 m n.p.m.

(prawidłowo Suche Czuby Kondrackie dla odróżnienia od innych o tej samej nazwie)

Trzy turnie w grani głównej Tatr Zachodnich pomiędzy Suchym Wierchem Kondrackim a Goryczkową Czubą. Biegnie po nich granica polsko-słowacka. Ich południowe zbocza opadają do Doliny Cichej, północne bardzo strome i przepaściste do Doliny Suchej Kondrackiej. W kierunku od zachodu na wschód są to:

  • Mała Sucha Czuba – od Suchego Wierchu Kondrackiego oddzielona przełęczą Gładki Przechód. Ma wysokość ok. 1840 m n.p.m.
  • Pośrednia Sucha Czuba – ma wysokość ok. 1850 m n.p.m. Od Małej Suchej Czuby oddzielona przełęcząSkryte Wrótka.
  • Wysoka Sucha Czuba – ma wysokość ok. 1870 m n.p.m. Od Pośredniej Suchej Czuby oddzielona jest przełęcząNiskie Wrótka. W kierunku wschodnim od niej grań zaczyna się wznosić, a przed Goryczkową Czubą występuje w niej jeszcze przełęcz Wysokie Wrótka (1870 m).

 

Szlaki turystyczne

Szlak czerwony – atrakcyjny widokowo szlak czerwony z Doliny Kościeliskiej przez Czerwone Wierchy i dalej główną granią Tatr przez Kasprowy Wierch, Liliowe i Świnicką Przełęcz na szczyt Świnicy i dalej w kierunku Orlej Perci. W rejonie Suchych Czub prowadzi samą granią, lub tuż poniżej grani, po słowackiej stronie. Czas przejścia z Kopy Kondrackiej na Kasprowy Wierch: 1:55 h, z powrotem 1:40 h

(Properly dry Czuby Kondracki to distinguish them from others of the same name)

 

Three major turn in the Western Tatras ridge between Dry Peak Kondracki a bitter crest. He runs after them, the Polish-Slovak border. Its southern slopes descend to the Silent Valley, northern very steep and precipitous to the Valley of Dry Kondracki. The direction from west to east these are:

  • Small Dry Czuba – from Dry Peak Pass Kondracki separated Smooth Przechód. Has a height of about 1840 m above sea-level
  • Indirect Dry Czuba – has a height of about 1850 m above sea level From Little Dry Czuby separated Secret Pass roller-skate.
  • High Dry Czuba – has a height of about 1870 meters above sea level Since the intermediate is separated Czuby Dry Low pass roller-skate. To the east of the ridge begins to rise, and the bitter Czuba is still in her roller-skate High Pass (1870 m).