Czyste Tatry
Szczyty

Suchy Wierch Kondracki

Wysokość 1890 m n.p.m.

 

Szczyt leżący w grani głównej Tatr Zachodnich pomiędzy Kopą Kondracką, od której oddzielony jest Przełęczą pod Kopą Kondracką (1863 m n.p.m.), i Suchymi Czubami, oddzielony od nich przełęczą zwaną Gładki Przechód (1801 m n.p.m.). Przez szczyty te i przełęcze biegnie granica polsko-słowacka. Jego południowe zbocza opadają do Doliny Cichej i jej górnego piętra Rozpadłej Dolinki, stoki północne do Doliny Kondratowej.
Szlak turystyczny nie prowadzi przez wierzchołek, lecz omija go trawersem po północnej, polskiej stronie. Ścieżka turystyczna prowadzi ponad dużym rowem grzbietowym zawalonym rumowiskiem głazów porośniętych niską murawą i pojedynczymi kępami kosodrzewiny.

Szlaki turystyczne

Szlak czerwony – atrakcyjny widokowo szlak czerwony z Doliny Kościeliskiej przez Czerwone Wierchy i dalej główną granią Tatr przez Kasprowy Wierch, Liliowe i Świnicką Przełęcz na szczyt Świnicy i dalej w kierunku Orlej Perci. Czas przejścia z Kopy Kondrackiej na Kasprowy Wierch: 1:55 h, z powrotem 1:40 h

The summit ridge lying in the main Western Tatras between Heaps Kondracka, from which it is separated Kopské Kondracka (1863 m), and dry tip skis, separated from them, called Smooth Przechód Pass (1801 m). Through the peaks and gorges run Polish-Slovak border. Its southern slopes descend to the Silent Valley and its upper floors fall apart Valleys, the northern slopes of the valley Kondratowa.

 

Trail is not maintained by the tip, but it avoids the traverse on the north, the Polish side. Tourist path leads over a large ditch collapsed rubble ridge of boulders covered with low grass clumps and single pine.

 

Tourist routes

Szlak czerwony Red Route – scenically attractive red trail from the Valley by the Red Koscieliska Wierchy and then the main ridge of the Tatras by Giewont, Lilac and Świnicką Świnicy Pass to the summit and in the direction Orla Perc. Time to move on with Kopy Kondracki Giewont: 1:55 h, 1:40 h back