Czyste Tatry
Szczyty

Suchy Wierch Ornaczański

Wysokość 1832 m n.p.m.

 

Jeden ze szczytów grzbietu górskiego Ornak w Tatrach Zachodnich, oddzielającego górną część Dolina Kościeliskiej (Dolinę Pyszniańską) od górnej części Doliny Chochołowskiej (Doliny Starorobociańskiej).

 

Długi grzbiet Ornaku posiada cztery szczyty niewiele wznoszące się ponad główną grań. Są to, licząc od strony Iwaniackiej Przełęczy: Suchy Wierch Ornaczański, Ornak (1854 m n.p.m.), Zadni Ornak (1867 m n.p.m.) i Kotłowa Czuba (1840 m n.p.m.). Pomiędzy Suchym Wierchem Ornaczańskim a Ornakiem znajduje się niewielka Wyżnia Ornaczańska Przełęcz (1825 m n.p.m.). Spod wschodnich zboczy schodzi do Doliny Pyszniańskiej Żleb pod Banie, w którym dawniej prowadzono roboty górnicze.

 

Suchy Wierch Ornaczański, najniższy z czterech wierzchołków Ornaku i najbardziej wysunięty na północ jest stosunkowo łagodny i całkowicie porośnięty niską murawą i kępami kosodrzewiny.

 

Szlaki turystyczne

Szlak zielony – zielony szlak biegnący z Iwaniackiej Przełęczy przez cały grzbiet Ornaku, Siwą Przełęcz i Siwe Turnie na przełęcz Liliowy Karb. Czas przejścia: 2:20 h, z powrotem 1:55 h

One of the ridge tops in the Western Tatras Ornak, separating the upper part of the Valley Kościeliska (Pyszniańska Valley) from the top of the Chocholowska Valley (Valley Starorobociańskiej).

 

A long ridge of Ornak has four peaks rising above the few main ridge. They are counting on the Iwaniackiej Pass: Dry Peak Ornaczański, Ornak (1854 m), Zadni Ornak (1867 m) and boiler Czuba (1840 m). Between Dry Peak Ornakiem Ornaczańskim and there is a small Vyšné Ornaczańska Pass (1825 m). From the eastern slopes down to the Valley of the Banie Pyszniańskiej couloir, which formerly carried out mining works.

 

Dry Peak Ornaczański, the lowest of the four vertices Ornak and most northerly is relatively mild and completely overgrown with grass and low kępamikosodrzewiny.

 

Tourist routes

Szlak zielony Green Route – green trail running from Iwaniackiej Pass round the back Ornak, Shiva, and Gray Turnie Pass Pass Lilac Notch. Transition Time: 2:20 h, 1:55 h back