Czyste Tatry
Szczyty

Suchy Wierch Tomanowy

Wysokość 1860 m n.p.m.
Podrzędny szczyt w grani głównej Zachodnich, znajdujący się pomiędzy Tomanowym Wierchem Polskim a Tomanową Przełęczą (znajdujące się w tym miejscu mniej więcej na linii południe-północ). Biegnie przez nie granica słowacko-polska. Po słowackiej stronie stoki Suchego Wierchu opadają do Doliny Tomanowej Liptowskiej, a po polskiej stronie grzbietem do Doliny Tomanowej (górna część Doliny Kościeliskiej). Z zachodniej strony tego grzbietu znajduje się kocioł polodowcowy – Sucha Dolina Tomanowa, po wschodniej stronie Kamienisty Żleb, częścią którego prowadził dawniej czerwony szlak turystyczny od Doliny Tomanowej na Tomanową Przełęcz.
Nie jest udostępniony turystycznie.


 

Secondary peak in the main western ridge, located between the Polish and Tomanowym Tomanowa Peak Pass (located in this place is more or less south-north). Run by the Slovak-Polish border. On the Slovak side of the Peak Dry slopes descend to the valley Tomanowa Liptovská, and the Polish side of the ridge to the valley Tomanowa (upper valley Koscieliska). On the western side of the back boiler is glacial – Dry Valley Tomanowa the east side of the rocky gully, part of which formerly ran a red trail from the Valley of the Tomanowa Tomanowa Pass.
It is not available to tourists.