Czyste Tatry
Szczyty

Suchy Wierch Waksmundzki

Wysokość 1485 m n.p.m.

 

Zalesiony, reglowy szczyt na grzbiecie biegnącym od Gęsiej Szyi po Kopy Sołtysie. Jest najdalej na południe wysuniętym szczytem w tym grzbiecie, znajduje się pomiędzy przełęczą Przysłop Waksmundzki (1443 m) oddzielającą go od Gęsiej Szyi (1490 m) a Wyżnią Filipczańską Przełęczą (1443 m) oddzielającą go od Ostrego Wierchu (1475 m). Od południowo-zachodniej strony jego stoki opadają do Waksmundzkiej Polany, od północno-wschodniej do Doliny Filipka. Spływa z nich Filipczański Potok. Od południowej strony sąsiaduje z Małą Koszystą, oddzielony od niej jest Waksmundzką Przełęczą (1418 m), na której znajduje się Rówień Waksmundzka.

 

Dawniej lasy na południowych stokach Suchego Wierchu były wypasane, stanowiły serwitut Hali Waksmundzkiej. Przez Suchy Wierch Waksmundzki nie prowadzi żaden szlak turystyczny.


 

Forested, montane summit on the ridge running from the gooseneck to Kopa village administrators. It is the southernmost peak of the ridge, located between Przysłop Waksmundzki Pass (1443 m) separating it from the gooseneck (1490 m) and Vyšné Filipczańską Pass (1443 m) separating it from the Acute Peak (1475 m). From the south-western part of his fall slopes to Waksmundzka Glade, north-east to the Valley Filipek. Drains from Potok Filipczański them. From the south side adjacent to the Little Koszystą, separated from it is Waksmundzka Pass (1418 m), which is Rówień Waksmundzka.
Historically, forests on the southern slopes of Dry Peak were grazed, were Waksmundzka easement Hall. By Dry Peak Waksmundzki not lead any tourist trail.