Czyste Tatry
Szczyty

Suchy Wierch

Wysokość 1539 m n.p.m.
Szczyt reglowy w polskich Tatrach Zachodnich. Wznosi się na wysokość 1539 m n.p.m. w grzbiecie oddzielającym Dolinę Strążyską na zachodzie od Doliny Białego na wschodzie. Od masywu Długiego Giewontu (1867 m) odgraniczony jest Niżnią Suchą Przełęczą (1508 m), a od Sarniej Skały (1377 m) – Czerwoną Przełęczą (1301 m). Partie szczytowe to bezleśny, miejscami porośnięty kosodrzewiną, postrzępiony grzebień skalny z wyraźną przełęczą pośrodku. Na południe opada on stromo ku Niżniej Suchej Przełęczy. Grzbiet biegnący od wierzchołka na północ, ku Czerwonej Przełęczy, jest w przeważającej części szeroki i zalesiony. Na północny zachód odchodzi ze szczytu długie ramię, uwiecznione licznymi skałkami w swej górnej części. Oddziela ono od siebie dwa odgałęzienia Doliny Strążyskiej – Koński Żleb na północy odWielkiej Równi i Żlebu Banie na południu. Na Suchy Wierch nie prowadzą żadne szlaki turystyczne, nie znajduje się on również na obszarze udostępnionym dla uprawiania taternictwa.


Montane summit in the Polish Western Tatra Mountains. It rises to a height of 1,539 m above sea-level the ridge separating the valley from the west Strążyska White Valley in the east. From Long Giewont massif (1867 m) is demarcated dry Nizhny Pass (1508 m), and the roe-deer Rocks (1377 m) – Red Pass (1301 m). Lots peak is deforested, in places covered with dwarf pine, jagged rocky ridge with a clear pass in the middle. To the south it descends steeply Nizhny Dry Pass. Ridge running from the apex to the north, toward Red Pass, is a mostly wide and wooded. On the north-west away from the top of the long arm, immortalized by numerous rocks in its upper part. It is separated from each other two branches Strazyska Valley – Horse gully in the north of the Great Equatorial Żlebu Banie and the south. On the Dry Peak do not lead no trails, it is not on the shared area for mountaineering.