Czyste Tatry
Szczyty

Szpiglasowa Czuba

Wysokość 2160 m n.p.m.

 

Szpiglasowy Kopiniec – szczyt położony w głównej grani Tatr, w jej fragmencie zwanym Szpiglasową Granią. Wznosi się pomiędzy Wyżnimi Szpiglasowymi Wrótkami (ok. 2135 m), oddzielającymi go od Szpiglasowego Wierchu, a Pośrednimi Szpiglasowymi Wrótkami (ok. 2110 m), za którymi znajduje się Szpiglasowy Ząb (2120 m), a nieco dalej Szpiglasowa Turniczka (ok. 2125 m) i wybitna Dziurawa Czuba (ok. 2155 m). Wznosi się nad Dolinką za Mnichem i Doliną Ciemnosmreczyńską (Temnosmrečinská dolina).

 

Grań szczytowa Szpiglasowej Czuby jest prawie pozioma, ale wznoszą się w niej liczne zęby skalne. Najwyższa kulminacja, zwieńczona słupkiem granicznym i metalową tyką, znajduje się w pobliżu północno-zachodniego krańca tej grani. Na północny wschód, do Dolinki za Mnichem, opada ściana o wysokości ok. 130 metrów. Od strony Doliny Ciemnosmreczyńskiej znajdują się 50-metrowe ścianki, poniżej których rozciąga się trawiasto-skaliste zbocze.

 

Z racji trudności technicznych nawet najłatwiejszą drogą (II w skali tatrzańskiej) szczyt jest dostępny jedynie dla taterników. Obecnie jednak wspinaczka nie jest tu dozwolona.


Szpiglasowy Kopiniec – located in the main summit ridge of the Tatra Mountains, in her piece called Playing Szpiglasową. Perched between Wyżnimi Szpiglasowymi roller (about 2135 m), separating it from the Peak Szpiglasowego and Indirect Szpiglasowymi roller (about 2110 m), for which there is Szpiglasowy Tooth (2120 m), and a bit further Szpiglasowa Turniczka (ca. 2125 m) and wybitnaDziurawa Czuba (ca. 2155 m). Rises above the Dolinką for Monk and the Valley Ciemnosmreczyńską (Temnosmrečinská valley).

 

Peak Ridge Szpiglasowej Czuby is almost horizontal, but rise in the number of teeth of the rock. The highest culmination, crowned with a metal pillar border and grandchildren, is located near the north-western extremity of the ridge. To the northeast, to the Valleys for the Monk, falls wall with a height of about 130 meters. From the Valley Ciemnosmreczyńskiej are 50-meter high wall, which extends below the grassy-rocky slope.

 

Due to technical difficulties, even the easiest route (II scale Tatra) summit is accessible only to mountaineers. Today, however, climbing is not allowed here.