Czyste Tatry
Szczyty

Tomanowy Wierch Polski

Wysokość 1977 m n.p.m.

 

Szczyt leżący w załamaniu głównego grzbietu Tatr, po którym biegnie granica polsko-słowacka. Dawniej nazywany był Tomanową Polską. Od Ciemniaka w Czerwonych Wierchach oddzielony jest niższym i mało wybitnym wierzchołkiem Suchego Wierchu Tomanowego i Tomanową Przełęczą, w kierunku na zachód tworzy krótką grań zakończoną szczytem Tomanowej Kopy, w południowo-wschodnim kierunku odchodzi od niego krótki grzbiet Tomanowego Wierchu Liptowskiego. Wznosi się ponad dolinami: Tomanową (a dokładniej jej odnogą Suchą Doliną Tomanową), Tomanową Liptowską, Jaworową Liptowską i Doliną Hlina. Spod wierzchołka do tej ostatniej opada głęboki Szeroki Żleb.

 

Szczyt i cały jego obszar stanowią ścisły rezerwat przyrody i są niedostępne turystycznie.


The summit lies in the collapse of the main ridge of the Tatra Mountains, which runs the Polish-Slovak border. Formerly was called Tomanowa Polish. From the Red vrchy Ciemniak is separated less and less prominent tip of the Peak Dry Tomanowego and Tomanowa Pass, towards the west creates a short summit ridge ending Tomanowa Kopa, south-easterly direction away from the short back Tomanowego Liptovský Peak. Rises above the valleys Tomanowa (more specifically the branch of a dry valley Tomanowa) Tomanowa Liptovska, Maple Valley Liptovska and Hline. From the apex to the last drops deep wide gully.

Summit and his entire area of a strict nature reserve and are inaccessible to tourists.