Czyste Tatry
Szczyty

Twarda Kopa

Wysokość 2026 m n.p.m.

 

Niewybitny szczyt Twardego Grzbietu na północnym ramieniu Ciemniaka w Czerwonych Wierchach w Tatrach. Zachodnie jego stoki opadają do Doliny Kościeliskiej, wschodnie do Doliny Mułowej. Znajduje się nieco ponad 400 m na północ od głównego szczytu Ciemniaka (2096 m n.p.m.) i oddzielony jest od niego niewielką, płaską przełęczą Szerokie Siodło, znajdującą się ok. 80 m na południe od Twardej Kopy. Południowe zbocza (w kierunku szczytu Ciemniaka) są łagodne, północne stromo opadają do Chudej Przełączki.

 

Wierzchołek zbudowany jest z twardych skał krystalicznych (alaskitów), podobnie jak cały Twardy Grzbiet. Porośnięty jest niską murawą (zespół situ skuciny), już w połowie lata wybarwiającą jego stoki na czerwonawy kolor. W przeszłości był wypasany, stanowił tereny pasterskie Hali Upłaz.

 

Szlaki turystyczne

Szlak czerwony – czerwony szlak turystyczny z Cudakowej Polany w Dolinie Kościeliskiej na Czerwone Wierchy przez Polanę Upłaz. Czas przejścia: 3:30 h, ↓ 2:50 h

 


2026 m above sea-level

 

Hard Niewybitny summit ridge on the north arm of the Red vrchy Ciemniak in the Tatras. The western slopes descend to the valley Koscieliska east to the Valley of mules. Located just over 400 meters north of the main peak Ciemniak (2096 m) and is separated from the small, flat, wide Saddle Pass, located about 80 m south of Twarda Kopa. Southern slopes (toward the top Ciemniak) are mild, the northern steep fall doChudej Adaptors.

The apex is composed of hard crystalline rocks (alaskitów), like the hard ridge. Overgrown grass is low (the band skuciny situ), already in mid-summer on the slopes of staining its reddish color. In the past, it was grazing, was the pastoral areas Upłaz Hall.

 

Tourist routes

Szlak czerwony – a hiking trail with red Cudakowej Glade Valley Koscieliska the Red Wierchy Upłaz by Glade. Transition Time: 3:30 h, 2:50 h ↓