Czyste Tatry
Szczyty

Tyrałowa Czuba

Wysokość 1400 m n.p.m.

 

Mało wybitny reglowy wierzchołek (czuba) w bocznym grzbiecie odchodzącym od Furkaski we wschodnim kierunku. Grzbiet ten oddziela Dolinę Krytą od doliny Wielkie Koryciska. Obydwie są odnogami Doliny Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich. Tyrałowa Czuba znajduje się w górnej części tego grzbietu, ok. 250 m na wschód od północnej grani Wołowca i biegnącej nią granicy polsko-słowackiej.

Tyrałowa Czuba jest w większości zalesiona i nie prowadzi przez nią żaden szlak turystyczny.


1400 m above sea-level

 

Few prominent montane vertex (crest) on the back side departing from Furkaski eastward. Ridge that separates the valley from the valley of the Grand Kryta Koryciska. Both are branches of the Chochołowska Valley in the Western Tatras. Tyrałowa Czuba is located at the top of this ridge, about 250 meters east of the north ridge Wołowiec and running her Polish-Slovak border.
Tyrałowa Czuba is heavily forested and it does not lead any tourist trail.