Czyste Tatry
Szczyty

Upłaziańska Kopa

Wysokość 1796 m n.p.m.

 

Wzniesienie na długim grzbiecie zbiegającym w północno-zachodnim kierunku z Ciemniaka w Czerwonych Wierchach w Tatrach Zachodnich. Znajduje się ok. 400 m poniżej Chudej Turni i Chudej Przełączki. Upłaziańska Kopa to wznoszący się ponad Doliną Kościeliską i Doliną Miętusią grzbiet przebiegający w kierunku mniej więcej wschodnio-zachodnim. W najwyższym punkcie ma wysokość 1796 m n.p.m. Po zachodniej stronie jej zbocza spadają do Upłazkowej Przełączki i Zdziarów Pisaniarskich, od strony północnej i zachodniej znajduje się Gładkie Upłaziańskie. W przeszłości były to tereny pastwiskowe Hali Upłaz. Od nazwy tej hali pochodzi również nazwa Upłaziańskiej Kopy. Zbocza Upłaziańskiej Kopy porośnięte są niską murawą z sitem skuciną (jego rudziejące końce pędów nadają Czerwonym Wierchom kolor), bliźniczką psią trawką, kosmatką brunatna i licznymi, pięknie zakwitającymi latem gatunkami roślin tatrzańskich.
Szlaki turystyczne

Szlak czerwony – czerwony szlak z Doliny Kościeliskiej przez Adamicę, Polanę Upłaz, Chudą Przełączkę i Twardy Grzbiet na Ciemniak. Prowadzi po wschodniej stronie Upłaziańskiej Kopy. Czas przejścia: 3:25 h, ↓ 2:30 h

 


1796 m above sea-level

 

Elevation on the long ridge zbiegającym in the north-westerly direction from the Red Ciemniak vrchy in the Western Tatras. It is located about 400 m below the lean and lean Turnia Adaptors. Upłaziańska Kopa is soaring high above the Valley and Valley Kościeliska Miętusia ridge extending in the direction of more or less east-west. The highest point is 1,796 m above sea-level height On the west side of the slope and fall doUpłazkowej Adaptors Zdziarów Pisaniarskich, from the north and west there is a smooth Upłaziańskie. In the past, they were pasture land Upłaz Hall. From the name of the hall comes the name Upłaziańskiej Kopa. The slopes are covered with Upłaziańskiej Kopy low grass with a strainer skuciną (the ends of shoots suitable rudziejące Wierchom Red color), bliźniczką dope dog, brown and many Kosmatka, beautifully zakwitającymi Tatra plant species in the summer.

 

Tourist routes

Szlak czerwony – the red trail from the Valley Koscieliska by Adamic, Glade Upłaz, thin jumper and hard ridge on Ciemniak. Runs along the eastern side of Upłaziańskiej Kopa. Transition Time: 3:25 h, 2:30 h ↓