Czyste Tatry
Szczyty

Upłaziańska Kopka

Wysokość 1460 m n.p.m.

 

Wyróżniające się wzniesienie w długim grzbiecie Ciemniaka oddzielającym Dolinę Kościeliską od Doliny Miętusiej w Tatrach Zachodnich. Znajduje się w dolnej części tego grzbietu, na Wyżniej Upłaziańskiej Równi, na północ od Skały Piec, a na wschód od Polany Upłaz.

 

Niegdyś stanowiło tereny pastwiskowe Hali Upłaz, obecnie zarasta lasem.

 

Szlaki turystyczne
Wschodnimi zboczami Upłaziańskiej Kopki przebiega szlak turystyczny:

Szlak czerwony – czerwony z Wyżniej Kiry Miętusiej przez Adamicę, Upłaziański Wierszyk, Polanę Upłaz, Chudą Przełączkę i Twardy Grzbiet na Ciemniak. Czas przejścia: 3:25 h, ↓ 2:30 h

1460 m above sea-level

 

Distinctive elevation in a long ridge that separates Ciemniak Koscieliska Valley from the Valley Mietusia in the Western Tatras. Located at the bottom of this ridge, the Equatorial Vyšné Upłaziańskiej, north of the Rock Furnace, and to the east of Glade Upłaz.

Grazing land was once the Hall Upłaz, now overgrown by forest.

 

Tourist routes

Eastern slopes Upłaziańskiej Kopka tourist trail:

Szlak czerwony – red with Vyšné Kira Mietusia by Adamic, Upłaziański poem Upłaz Glade, thin jumper and hard ridge on Ciemniak. Transition Time: 3:25 h, 2:30 h ↓