Czyste Tatry
Szczyty

Upłaziański Wierszyk

Wysokość 1203 m n.p.m.

 

Wzniesienie w grzbiecie górskim oddzielającym Dolinę Kościeliską od Doliny Miętusiej w Tatrach Zachodnich. Grzbiet ten biegnie w kierunku północno-zachodnim i opada do polany Zahradziska. Wzniesienie jest całkowicie zalesione i znajduje się powyżej polany Zahradziska, a poniżej Polany Upłaz. Północno-zachodnie zbocza Upłaziańskiego Wierszyka to Adamica, zbocza wschodnie, opadające do Doliny Miętusiej to Rokitniak. Znajduje się w nich tzw. Krowi Żleb.

 

Szlaki turystyczne

Szlak czerwony – czerwony z Wyżniej Kiry Miętusiej przez Adamicę, Upłaziański Wierszyk, Polanę Upłaz, Chudą Przełączkę i Twardy Grzbiet na Ciemniak. Czas przejścia: 3:25 h, ↓ 2:30 h

 1203 above sea-level

The elevation of the ridge separating the valley from the Valley Kościeliska Mietusia in the Western Tatras. This ridge runs north-west and descends to the clearing Zahradziska. Elevation is completely wooded and is located above the clearing Zahradziska and below Upłaz Glade. North-western slopes is Adamic Upłaziańskiego poem, eastern slope, plunging into the valley is Mietusia Rokitniak. They include the so-called. Cow gully.

 

Tourist routes

Szlak czerwony – red with Vyšné Kira Mietusia by Adamic, Upłaziański poem Upłaz Glade, thin jumper and hard ridge on Ciemniak. Transition Time: 3:25 h, 2:30 h ↓