Czyste Tatry
Szczyty

Waksmundzki Wierch

Wysokość 2186 m n.p.m.

 

Szczyt w Tatrach Wysokich, położony w grzbiecie Koszystej, oddzielającym Dolinę Waksmundzką od Doliny Pańszczycy. Jest to jeden z najbardziej na północ wysuniętych dwutysięczników tatrzańskich.

 

Szczyt jest pierwszym od południa z trzech wierzchołków w grani Koszystej, opadającym na południe w stronę przełęczy Krzyżne. Grzbiet oddziela się od grani Buczynowych Turni i Wołoszyna w jej okolicach. Zwornikiem nie jest sama przełęcz, lecz trawiasta równinka położona tuż ponad nią, w stronę Wołoszyna. Od strony północnej Waksmundzki Wierch graniczy z najwyższym punktem grzbietu, Wielką Koszystą. Wierzchołek znajduje się mniej więcej w połowie drogi między Krzyżnem a Wielką Koszystą.

 

U podnóża Waksmundzkiego Wierchu w Dolinie Pańszczycy znajduje się kopulasta kulminacja Wielkiej Kopki (1856 m).

 

W 1932 cały masyw Koszystej wykupiony został od rodziny Uznańskich przez Skarb Państwa, a w 1936 w wyniku starań PTT objęty został ścisłą ochroną. Do tej pory jest obszarem ochrony ścisłej i nie prowadzą przez niego żadne szlaki turystyczne.


2186 m above sea-level

 

Summit in the High Tatras, located in the back Koszystej, separating the valley from the Valley Waksmundzka Pańszczycy. This is one of the northernmost dwutysięczników Tatras.

 

The summit is the first in the south of the three vertices in Koszystej ridge, descending south towards the pass Krzyżne. Separated from the ridge crest Buczynowe Turnia and Voloshin in its vicinity. Keystone is not itself a pass, but the grassy równinka located just above it, in the direction of Voloshin. From the North Peak Waksmundzki borders with the highest point of the ridge, the Great Koszystą. The apex is roughly halfway between Krzyżnem and Great Koszystą.

 

At the foot of the Peak Waksmundzkiego Pańszczycy in the Valley is the culmination of the domed Great Kopka (1856 m).

 

In 1932, the entire massif Koszystej was purchased from the family Uznańskich by the Treasury, and in 1936 in an effort PTT is placed under strict protection. So far, the area is strictly protected and do not carry any of its routes.