Czyste Tatry
Szczyty

Walentkowy Wierch

Wysokość 2156 m n.p.m.

 

Szczyt w głównej grani Tatr. Położony jest na południe od Świnicy (rozdziela je Walentkowa Przełęcz) i na północny zachód od Gładkiego Wierchu (rozdziela je Gładka Przełęcz). Szczyt łączy ze Świnicą urozmaicona, wąska Walentkowa Grań, obejmująca wschodnią część Doliny Walentkowej (Kamenná Tichá w Słowacji) i Doliny pod Kołem i leżącym w niej Zadnim Stawem (w Dolinie Pięciu Stawów).

 

W Walentkowej Grani znajdują się w niej liczne przełęcze i kulminacje, od szczytu w kierunku Świnicy są to:

 • Wyżnia Walentkowa Szczerbina,
 • Niżnia Walentkowa Baszta,
 • Wielka Walentkowa Czuba,
 • Wyżnie Walentkowe Wrótka,
 • Pośrednia Walentkowa Czuba,
 • Niżnie Walentkowe Wrótka,
 • Walentkowa Czuba,
 • Walentkowa Przełęcz.

 

Od Walentkowego Wierchu w kierunku zachodnim odchodzi długa, boczna grań, oddzielająca od Doliny Wierchcichej należącą do niej Dolinę Walentkową. Wyraźną kulminacją w tej grani jest Walentkowa Kopa (1875 m n.p.m.).

 

Poniżej szczytu, po stronie wschodniej położony jest Zadni Staw Polski, do którego spod wierzchołka opada Zadni Piarg.

Na wierzchołek Walentkowego Wierchu nie prowadzą żadne szlaki turystyczne, toteż – wedle obowiązującego prawa – można nań wejść tylko w towarzystwie uprawnionego przewodnika tatrzańskiego.


2156 m above sea-level

 

Peak in the Tatra Mountains. It is located south of Świnicy (Walentkowa Pass separates them) and to the northwest of smooth Peak (Smooth Pass separates them). The summit connects Świnice varied, Walentkowa narrow ridge, covering the eastern part of the Valley Walentkowej (Kamenná Tichá in Slovakia) and the Valley at the Wheel and lying in her Zadnim Pond (Five Ponds Valley.)

 

In Walentkowej Grani it contains a number of passes and climaxes, from the top toward Świnicy are:

 • Vyšné Walentkowa Szczerbina,
 • Nizhny Walentkowa Tower,
 • United Walentkowa Czuba,
 • Vyšné Walentkowe roller-skate,
 • Intermediate Walentkowa Czuba,
 • Nizhny Walentkowe roller-skate,
 • Walentkowa Czuba,
 • Walentkowa Pass.

From Walentkowego Peak to the west goes a long, lateral ridge, which separates from the Valley Wierchcichej belonging to the Valley Walentkową. Culminating in a distinct ridge that is Walentkowa Kopa (1875 m).

Below the summit, on the eastern side is located Zadni Polish pond, which descends from the top of the scree Zadni.

At the top of the Peak Walentkowego not lead no trails, so – according to the law – you can enter it only if accompanied by licensed guides Tatra.