Czyste Tatry
Szczyty

Wielka Koszysta

Wysokość 2193 m n.p.m.

 

Szczyt w Tatrach Wysokich, najwyższy punkt grzbietu Koszystej, oddzielającego Dolinę Waksmundzką od Doliny Pańszczycy. Jest to jeden z najbardziej na północ wysuniętych dwutysięczników tatrzańskich.

 

Szczyt jest środkowym z trzech wierzchołków w grani Koszystej. Od strony północnej graniczy z Małą Koszystą (2014 m), od południa natomiast z Waksmundzkim Wierchem (2186 m).

 

W skalistej, wschodniej grzędzie Wielkiej Koszystej wznosi się turnia zwana Waksmundzką Strażnicą. Od strony zachodniej do Doliny Pańszczycy spod wierzchołka schodzą żleby: Cesarka i Barani Żleb.
Nie prowadzą przez niego żadne szlaki turystyczne.


2193 m above sea-level

 

Summit in the High Tatras, the highest point of the back Koszystej, separating the valley from the Valley Waksmundzka Pańszczycy. This is one of the northernmost dwutysięczników Tatras.

 

The summit is the middle of the three peaks in the ridge Koszystej. Bordered on the north side of Little Koszystą (2014 m), south of the Waksmundzkim Peak (2,186 m).
The rocky, east of Great Koszystej roost stands Waksmundzka crag called the Watchtower. From the west to the Valley from the top descend Pańszczycy gullies: Cesarka and Barani gully.
Do not keep any of its routes.