Czyste Tatry
Szczyty

Wielki Kopieniec w Chochołowskiej

Wysokość 1257 m n.p.m.

 

Reglowy szczyt w Dolinie Chochołowskiej w Tatrach Zachodnich. Znajduje się na przedłużeniu grzbietu Kulawca odchodzącego od Trzydniowiańskiego Wierchu w północnym kierunku, w samym kącie Doliny Chochołowskiej i Doliny Starorobociańskiej. Jego stoki opadają do tych dolin oraz do żlebu Krowiniec (często nazywanego Krowim Żlebem), wciętego w północne stoki Trzydniowiańskiego Wierchu. Na południe od wierzchołka Wielkiego Kopieńca znajduje się przełączka zwana Kopieńcowym Przechodem (1205 m) oddzielająca go od wyżej położonego, ale mniej wybitnego Małego Kopieńca (1329 m).

 

Jest całkowicie zalesiony i nie prowadzą przez niego szlaki turystyczne. Z Polany Chochołowskiej jest widoczny jako zalesiony kopiec u podnóży Kominiarskiego Wierchu.

 

W gwarze podhalańskiej kopieńcem nazywa się górę o kształcie podobnym do kopca. W Tatrach jest jeszcze drugi, również reglowy szczyt o tej samej nazwie – Wielki Kopieniec w Dolinie Olczyskiej.


1257 m above sea-level

Montane summit Chocholowska Valley in the Western Tatras. Located on the topline Kulawca Trzydniowiańskiego parting from the Peak to the north, in the corner of Valley and the Valley Chochołowska Starorobociańskiej. Its slopes descend to the valleys and żlebu Krowiniec (often called cow gully), indented in the northern slopes of the Peak Trzydniowiańskiego. To the south from the tip of the Great Kopieńca is called jumper Kopieńcowym Przechód (1205 m) separating it from the above-located, but less prominent Little Kopieńca (1329 m).

It is completely wooded and do not lead by him walking trails. The Glades Chochołowska is visible as a mound at the foot of wooded Kominiarski Peak.

In Podhale dialect kopieńcem called up by a shape similar to the mound. In the Tatras is yet another, the montane summit of the same name-the Great Valley Kopieniec Olczyskiej.