Czyste Tatry
Szczyty

Wierch pod Fajki

Wysokość 2135 m n.p.m.

 

Dwuwierzchołkowy szczyt w grani odchodzącej od Skrajnego Granata w kierunku Żółtej Turni (na północ od bocznej grani Tatr, przez którą prowadzi szlak Orlej Perci). Od Żółtej Turni oddziela go Żółta Przełęcz, pomiędzy nim a Skrajnym Granatem znajdują się Pańszczycka Przełęcz i Pańszczyckie Czuby. Z Wierchu pod Fajki wyrastają liczne skalne formacje tzw. fajki, od których szczyt wziął swoją nazwę. Skały są popularnym miejscem wspinaczek początkujących taterników w Dolinie Gąsienicowej. Szczyt niedostępny dla turystów.

 

Wyższy, południowo-wschodni wierzchołek, położony jest w środku grani szczytu. Drugi, północno-zachodni, o wysokości 2120 m n.p.m. uważany jest za główny, składał się z dwóch turniczek do czasu, aż uderzenie pioruna strąciło wyższą z nich (miała ona wysokość 2121 m n.p.m., obecnie jest to szczyt o jednej turniczce). Od niego, na północ odchodzi grzęda, w której kulminuje Pańszczycka Turnia (2105 m n.p.m.), oddzielona od szczytu Wierchu pod Fajki Przełączką pod Fajki (2085 m n.p.m.).


2135 m above sea-level

Two vertical summit ridge extending from the Extreme Granata toward the Yellow Turnia (north side of Tatra Mountains, through which the trail leads Orla Perc.) Since it separates Turnia Yellow Yellow Pass, between him and the extreme Grenade are Pańszczycka Pass and Pańszczyckie Czuby. The Peak of pipes grow so numerous rock formations. pipe, from which the peak takes its name. The rocks are a popular place for novice mountaineers climbing wDolinie Gąsienicowa. The summit closed to tourists.

The higher, the south-eastern tip, is located in the middle of the summit ridge. Second, the north-west, with a height 2120 m above sea level is considered the main, consisted of two turniczek until lightning has lost more of them (it was the height 2121 m above sea level, now is the peak of one turniczce). From him, to the north leaving roost, which culminates Pańszczycka Turnia (2105 m), separated from the top of the Peak of jumper pipes into pipes (2085 m).