Czyste Tatry
Szczyty

Wyżni Kostur

Wysokości 2083 m n.p.m.

Szczyt w grani głównej Tatr, należący do Liptowskich Murów.

Od Niżniego Kostura oddziela go Niżnia Liptowska Ławka (ok. 2035 m), a od Szpiglasowego Wierchu Wyżnia Liptowska Ławka (2055 m). Przez szczyty te i przełęcze biegnie granica słowacko-polska. Zbocza szczytu schodzą do Doliny Pięciu Stawów Polskich i do Doliny Ciemnosmreczyńskiej. Od strony Doliny Pięciu Stawów pod szczyt podchodzi Czerwony Piarg, którym biegnie Szpiglasowa Perć.

Obecnie szczyt ten, podobnie jak całe Liptowskie Mury, nie jest udostępniony turystycznie.


2,083 m above sea-level

The summit the main ridge of the Tatra Mountains, belonging to Liptovské Walls.

From Niżniego stick separates it Nizhny Liptovská Bench (about 2035 m), and from the Peak Szpiglasowego Vyšné Liptovská Bench (2055 m). Through the peaks and passes the border extends the Slovak-Polish. The slopes of the summit descend to the Valley of Five Polish Tarns and Ciemnosmreczyńskiej Valley. From the Valley of Five Lakes on the top goes red scree, which runs Szpiglasowa Perc.

Out of this summit, like the whole Liptovské walls, is not available to tourists.