Czyste Tatry
Szczyty

Żabi Mnich

Wysokość 2146 m n.p.m.

Szczyt w Tatrach Wysokich , położony na południowym krańcu Żabiej Grani, na granicy polsko-słowackiej, pomiędzy zwornikowym Żabim Szczytem Wyżnim, oddzielonym Białczańską Przełęczą Wyżnią, a Żabim Szczytem Niżnim, oddzielonym Białczańską Przełęczą.

Żabia Grań rozdziela dwie doliny: leżącą w granicach Polski Dolinę Rybiego Potoku oraz znajdującą się po stronie słowackiej Dolinę Żabich Stawów Białczańskich.

 

Żabi Mnich posiada dwa wierzchołki. Wierzchołek północno-wschodni leży w głównej grani, od niego natomiast na południowy zachód odgałęzia się krótka grań z niższym wierzchołkiem, nazywanym Kapucynem lub Żabim Kapucynem (2138 m). Wierzchołki oddziela od siebie przełączka – Żabia Szczerba , położona na wysokości ok. 2111 m, z której schodzi rynna o wysokości ok. 100 m nazywana Kominem Świerza . W tej grani, opadającej już stromo ku zachodowi, widoczna jest niewielka turniczka zwana Żabią Lalką, oddzielona wąską Przełączką pod Żabią Lalką. Żabia Lalka i Żabi Mnich widoczne są znad Morskiego Oka, choć najczęściej rozmywają się na tle skalistych zboczy Żabiego Szczytu Wyżniego.

 

W grani Żabiego Mnicha w kierunku Żabiego Szczytu Niżniego znajdują się Żabie Zęby, głęboka przełączka zwana Żabie Wrótka, Białczańskie Baszty i najniższa Białczańska Przełęcz.


 2146 m above sea-level

Summit in the High Tatras, located on the southern tip of Żabia Grani, the Polish-Slovak border, between the frog zwornikowym Wyżnim Summit, separated Białczańska Vyšné Pass and Summit Niżnim frogs, separated Białczańska Pass.

Frog ridge separates two valleys: lying on Polish territory Valley Stream, moderating and located on the Slovak side Białczańskich Valley Lakes frogs.

Frog Monk has two peaks. The apex of the north-east lies the main ridge, from him while on the southwest ridge of short branches off from the lower tip, or a frog called Capuchin Capuchin (2138 m). Vertices separated by a jumper – Żabia Szczerba, situated at an altitude of 2,111 m, which goes down the gutter with a height of approximately 100 m is called Chimney Świerz. In this ridge, descending steeply to the west already, there is little visible turniczka called Frog doll, separated by a narrow jumper at the Frog doll. Frog frog and Monk Doll visible from above Morskie Oko, although most blurred against the background of the rocky slopes of the frog Wyżniego Summit.

The ridge in the direction of Monk frog frog Summit Niżniego Frogs are teeth, a deep jumper frog called roller-skate, and the lowest Bialczanska Tower Pass Białczańska