Czyste Tatry
Szczyty

Żabia Turnia Mięguszowiecka

2335 m n.p.m.

 

Szczyt położony w głównej grani, na granicy polsko-słowackiej, pomiędzy Żabim Koniem (, 2291 m) – rozdziela je Żabia Przełęcz Wyżnia ( 2272 m) – a Wołową Turnią (, 2373 m) – rozdziela je Żabia Przełęcz Mięguszowiecka ( 2315 m).

 

Żabia Turnia Mięguszowiecka należy do Wołowego Grzbietu , jest najbardziej na południowy wschód wysuniętą jego kulminacją. Góruje nad dolinami: Rybiego Potoku i Żabią Mięguszowiecką , od której wzięła nazwę. W kierunku południowym odchodzi od niej boczna grań, oddzielająca Wołową Kotlinkę od Kotlinki pod Żabim Koniem , położone w Dolinie Żabiej. W grani widoczna jest Tylkowa Turniczka , oddzielona od szczytu Żabiej Mięguszowieckiej Turni wąską Tylkową Przełączką . Nazwa turni i przełęczy upamiętnia przewodnika tatrzańskiego Wojciecha Tylkę Suleję.

 

Od strony północnej szczyt opada wysoką (ok. 350 m) ścianą, ograniczoną dwoma kominami schodzącymi z sąsiadujących z Żabią Turnią przełęczy. Od strony południowej natomiast turnia jest stosunkowo łatwo dostępna. Widok ze szczytu jest dość mało rozległy.


Frog Turnia Mięguszowiecka

2335 m above sea-level
Located in the main summit ridge, the Polish-Slovak border, between the frog Horse (, 2291 m) – separated them Żabia Vyšné Pass (2,272 m) – a beef Turnie (, 2373 m) – separated them Żabia Mięguszowiecka Pass (2315 m).

 

Turnia Mięguszowiecka frog belongs to the Ridge Beef is the most south-easternmost its culmination. Towering over the valleys, moderating stream and kill Mięguszowiecką from which took its name. In a southerly direction away from the lateral ridge, which separates the dell beef from the frog Kotlinki Horse, located in the Valley Dhabi. The ridge is visible Turniczka bums, separated from the top Żabia Mengusovská Turnia narrow ass jumper. The name commemorates the crags and passes the guide Tatra Wojciech Sulej Tylka.

 

From the north summit descends high (approx. 350 m) wall, a limited two chimneys coming down from neighboring frog Turnie pass. From the south and the peak is relatively easily accessible. The view from the summit is quite extensive enough.