Czyste Tatry
Szczyty

Zadni Mnich

Wysokość 2172 m n.p.m.

 

Szczyt w głównej grani Tatr Wysokich Jako jedyny z trzech Mnichów (pozostałe to Mnich i Żabi Mnich) nie jest widoczny znad Morskiego Oka (zasłania go Mnich), ale widać go np. z drogi nad Morskie Oko, z byłego parkingu na polanie Włosienica.

 

Szczyt położony jest pomiędzy Cubryną a Ciemnosmreczyńską Turnią, na granicy polsko-słowackiej. Od Cubryny oddziela go Przełączka pod Zadnim Mnichem, a od Ciemnosmreczyńskiej Turni Ciemnosmreczyńska Przełączka.

 

W XIX wieku turnię nazywano Cukrową Skałą lub Głową Cukru. Żartobliwe nazwy juhaskie to: Organista, Mnichowa Baba, Mniszka. Nazwa rozpowszechniona na początku XX wieku to Mnich II czy Mnich Drugi. Obecną nazwę wprowadził Gyula Komarnicki (1909 r.), a w wersji polskiej – Mieczysław Świerz (1919 r.). Na szczyt nie prowadzi znakowany szlak, a najłatwiejsze wejście zachodnią granią jest trudności II w skali UIAA. Przejście Zadniego Mnicha jest jednym z najtrudniejszych odcinków w głównej grani tatrzańskiej. Na Przełączkę pod Zadnim Mnichem grań opada 30-metrowym uskokiem, który przy zejściu wymaga zjazdu na linie, zaś przy wejściu jest najtrudniejszym (VI) punktem grani głównej Tatr.


2172 m above sea-level

Peak in the High Tatra Mountains is the only one of three monks (the other is a monk and the monk Frog) is not visible from above Morskie Oko (Monk covers it), but visible example of the way to Morskie Oko, the former car park in the clearing Włosienica.

The summit is located between a Ciemnosmreczyńską Cubryną the tournaments Polish-Slovak border. Cubryny separates it from the jumper Zadnim Monk, and since Ciemnosmreczyńskiej Turnia Ciemnosmreczyńska jumper.

In the nineteenth century called Cukrowa crag onto the Rock and Sugar Loaf. Juhaskie humorous names are: Organist, Baba monks, nun. Name widespread in the early twentieth century is that Monk Monk II Second. Introduced the present name Gyula Coldwell (1909), in the Polish version – Mieczysław Świerz (1919). At the summit is not marked path, and the western ridge of the easiest entrance is on a scale of difficulty UIAA II. Transition Zadniego Monk is one of the toughest sections in the main ridge of the Tatras. On the jumper at the ridge falls Zadnim Monk 30-meter Fault, which requires the Congress went on a rope, and the entrance is the most difficult (VI), the main point of the ridge of the Tatra Mountains.