Czyste Tatry
Szczyty

Zadnia Kopka Kościeliska

Wysokość 1333 m n.p.m.

 

Jeden z trzech szczytów Kościeliskich Kopek (pozostałe to: Przednia i Pośrednia Kopka), wznoszących się w paśmie reglowym Tatr Zachodnich, pomiędzy Doliną Kościeliską a Doliną Lejową. Zadnia Kopka jest najwyższym z nich, wznosi się na wysokość 1333 m n.p.m. Od strony zachodniej podcięta jest urwiskiem Świńskiej Turni. Od Przedniej Kopki oddziela ją głęboki Wściekły Żleb. Zbudowana jest z wapieni numulitowych, w których znajdują się duże ilości wód krasowych.

 

W XIX wieku wydobywano tutaj ubogie rudy żelaza w kopalni zwanej Kopka, przetapiane następnie w Starych Kościeliskach. Jest w większości zalesiona. Las na południowym zboczu został zniszczony przez huragan, częściowo został zalesiony modrzewiem. Przez szczyt Zadniej Kopki nie prowadzi żaden szlak turystyczny, ale jest doskonale widoczna np. z Przysłopu Kominiarskiego, Niżniej Polany Kominiarskiej, Przysłopu Miętusiego, Hali Upłaz.


1333 m above sea-level

One of the three peaks Kościeliskich Kopek (the others are: Front and Intermediate Kopka), rising in the Western Tatras reglowym band, between the Valley and Valley Kościeliska funnels. Tasks Kopka is the highest of them rises to a height of 1333 meters above sea level On the west side is a cliff undercut Swine Tournament. From the Front Kopka separates it deep gully furious. Is built of limestone numulitowych where there are large quantities of karst waters.

In the nineteenth century, poor mined iron ore in the mine called Kopka, then melted in the Old Kościeliska. Is heavily forested. Forest on the southern side was destroyed by the hurricane, were partially wooded larch. Kopka haunches by the summit does not result in any tourist trail, but it is perfectly visible example of Przysłopu Kominiarski, Low Glade chimney, Przysłopu Miętusiego, Upłaz Hall.