Czyste Tatry
Szczyty

Zadnia Rosocha

Wysokość 1271 m

 

Szczyt w grzbiecie wznoszącym się pomiędzy Doliną Lejową i Doliną Chochołowską w polskich Tatrach Zachodnich. Od znajdującego się wyżej Wierchu Kuca (1305 m) oddziela go przełęcz Lejowe Siodło. Wschodnie stoki Zadniej Rosochy opadają do Doliny Lejowej. W północno-zachodnim kierunku od jej wierzchołka odchodzi grzęda. Po południowej stronie tej grzędy znajduje się Wielka Sucha Dolina (odnoga Doliny Chochołowskiej), po północnej Rosochowaty Żleb opadający do Wielkiej Suchej Doliny.

 

Skrajna Rosocha jest całkowicie zalesiona. Jest własnością Wspólnoty Leśnej Uprawnionych Ośmiu Wsi. W dolnej części jej stoków w Dolinie Lejowej znajduje się polana Jaworzyna Lejowa.


1271 m

The summit ridge rising in the valley between the funnel and Chochołowska Valley in the Polish Western Tatra Mountains. Since that is above the Peak Kuca (1305 m) separates the funnel Saddle Pass. Eastern slopes haunches Rosochy Lejowa fall to the Valley. In the north-westerly direction away from its apex roost. On the south side of the perch is a United Sucha Dolina (Valley branch Chochołowska), the north couloir Rosochowaty sloping to the Great Dry Valleys.

Extreme Rosocha is completely forested. It is owned by the Community Forestry Rural Eligible Eight. At the bottom of the slopes in the Valley is clearing Lejowa Jaworzyna funnels.