Czyste Tatry
Szczyty

Zmarzłe Czuby

Dwie turnie (wysokość 2193 i 2189 m n.p.m.)

 

Znajdujące się we wschodniej grani Małego Koziego Wierchu rozdzielone szeroką przełęczą. Od głównego wierzchołka oddziela je wąska Zmarzła Przełączka Wyżnia, z której opada głęboki Żydowski Żleb. Bezpośrednio od Zmarzłych Czub schodzą jeszcze dwa inne żleby. Strome, południowe ściany Zmarzłych Czub opadające w kierunku Pustej Dolinki mają ok. 160 m wysokości. Od sąsiedniej w grani Zamarłej Turni Zmarzłe Czuby oddzielone są Zmarzłą Przełęczą.

 

Przez rejon Zmarzłych Czub przebiega znakowana czerwono Orla Perć z przełęczy Zawrat na Krzyżne. Na odcinku Zawrat – Kozi Wierch od lipca 2007 r. ruch odbywa się wyłącznie w kierunku wschodnim z Zawratu w kierunku Koziego Wierchu. Orla Perć nie prowadzi przez szczyty Zmarzłych Czub, lecz trawersuje ich północne ściany (łańcuchy) i poprzez podciętą płytę wyprowadza na Zmarzłą Przełęcz, w której znajduje się 3-metrowej wysokości skała popularnie nazywana „chłopkiem” (2126 m). Dobrze widoczne są stąd potężne zerwy Zamarłej Turni.

 

Szlaki turystyczne

Szlak czerwony – Orla Perć. Czas przejścia z Zawratu na Kozi Wierch: 3:10 h.

 

Two-turn (2193 and 2189 meters)

Located on the eastern ridge of Little Goat Peak split wide pass. From the main lobe separated by the narrow jumper Vyšné froze, from which descends a deep gully Jewish. Directly from Zmarzłych Czub descend two other gullies. Steep southern wall Zmarzłych Czub sloping towards the Empty Valleys are approximately 160 m in height. From the ridge adjacent Turnia froze froze froze Czuby are separated Pass.

By region Zmarzłych Czub runs marked with red Orla Perc Zawrat pass on Krzyżne. On the stretch Zawrat – Goat Peak from July 2007 the movement takes place only in an easterly direction towards the Zawrat Goat Peak. Orla Perc is not maintained by the peaks Zmarzłych Czub, but traverses the northern wall (the chains) and by undercut disc froze brings to pass, in which the 3-meter high rock, popularly known as „Chlopkiem” (2126 m). Clearly visible are the huge reserves of here Turnia froze.

Tourist routes

Red Route – Orla Perc. Zawrat time from the Goat Peak: 3:10 h.